“Zoek me in alles, dan kom je me tegen.”

Voor de stervende

m het afscheid enigszins te verzachten voor de betrokkene(n) bieden wij mentale en praktische begeleiding.

Intensieve zorg aan huis

amen met de stervende en zijn of haar naasten een afscheid te mogen regelen, is voor ons een eer. Eigenlijk is het de mooiste manier, ook voor de nabestaanden, om in overleg de laatste dagen voor te bereiden. Wanneer een naderend einde aanvaard is en de betrokkene daarin berust, kan in alle rust thuis alles geregeld worden. Deze vorm van intensieve zorg aan huis kan zeer emotioneel zijn. Daarentegen is het een manier om waardevolle herinneringen te creëren.

Samen met de betrokkenen nemen we alles door. In een ontspannen sfeer maken we afspraken over de aspecten van de afscheidsdienst. Maar belangrijker vaak nog; wij zijn er voor iedereen. We bieden een schouder om op te huilen en een arm om u heen. Ook hier bouwen we aan mooie herinneringen ter voorbereiding op de uitvaart en het uiteindelijke afscheid.

Niet invullen voor een ander

ebruikelijk is een overlijden en afscheid te ervaren in het bijzijn van familie en/of vrienden. Soms is het echter voor de betrokkene fijner om een solistische levensstijl ook dán voort te zetten en hem/haar niet te ‘belasten’ met de aanwezigheid van (veel) anderen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken.

Afscheidsbegeleiding - Arlene uitvaart

Voor de nabestaande(n)…

Intensieve zorg aan huis

fscheid nemen is altijd moeilijk. Ieder heeft daar zijn of haar eigen invulling, ruimte en tijd voor nodig. Voor sommigen is het tastbaar maken van een afscheid een geschikte manier om met een overlijden om te gaan.

Daarvoor zijn diverse rituelen denkbaar. Onze uitvaarleidsters kunnen u tips geven om deze vorm te geven. Afscheid nemen is een krachtige vorm om een afscheid een plaats te geven. Denk dan aan een herbeleving en positieve afronding van een situatie.

Samen met de nabestaande(n) zoeken wij naar een ritueel dat goed voelt.

Stervensbegeleiding

Daar waar uitvaartverzorging hoofdzakelijk op een praktische organisatie neerkomt, is stervensbegeleiding een meer intense en intieme aangelegenheid.

Bij stervensbegeleiding wordt teruggekeken op het leven, om het op een goede manier los te kunnen laten.

Soms..

  • is er nog een laatste wens.
  • wil de betrokkene met zichzelf of met anderen in het reine komen.
  • kan het fijn zijn om zaken uit te spreken, tegen degene die het betreft of gewoon tegen ons.
  • is er de wens om orde op zaken te stellen.
  • kan het fijn zijn als een buitenstaander dingen weet, regelt, bemiddelt of verwoordt na het overlijden.

Wij beschouwen het als zeer waardevol om iemand op die manier bij te staan en te ondersteunen, zodat niet alleen het lichaam rust krijgt, maar ook de ziel.