Kinderen bij een afscheid

Meedoen

inderen ondergaan een afscheid anders dan volwassenen, ieder vanuit de eigen belevingswereld. Onze ervaring is dat kinderen het niet prettig vinden als zij aan de zijlijn staan terwijl de ‘grote mensen’ alles regelen. Wij zijn er daarom voorstander van om kinderen, van welke leeftijd dan ook, letterlijk bij de hand te nemen gedurende het proces.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen proberen wij een manier te vinden om hen écht deel uit te laten maken van de organisatie rondom een afscheid. Zij maken een tekening om mee te geven in de kist, de bloemen worden samen uitgezocht of de kist wordt door hen beschilderd. Op die manier creëren we een eigen momentje tussen de overledene en het kind en worden zij óók een belangrijke schakel in het geheel.

Afscheid van een kind

“Hoger dan de wolken, nog verder dan de maan,
zal jouw ster aan de hemel staan.”

en kinderuitvaart is géén volwassenenuitvaart in het klein. Dat zou het eigene van het (ongeboren) kind geen recht doen.
Bij een kinderuitvaart passen wij alles toe op het kind. De rouwauto en rouwkamer worden in sfeer aangekleed. Het gedachtenisprentje en de rouwkaart illustreren het jonge overlijden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ook de baar en het kistje op maat zijn.

Bij het afscheid betrekken wij bewust eventuele broers en zusjes. Misschien zelfs de klas van het kind. Samen bellen blazen is een mooie en voor kinderen beeldende manier om het leven naar het hiernamaals te ‘blazen’.

Een kinderuitvaart wordt volledig op maat verzorgd in afstemming met de wensen van de ouders. Desgewenst kan de uitvaart thuis verzorgd worden, in de beschermde en vertrouwde omgeving van het kind.

Rouwbezoek

en bekende of familielid te zien liggen op een baar of kist is een vreemde gewaarwording voor een kind. Ook in deze situatie nemen wij het kind letterlijk bij de hand en we leggen uit wat het ziet. Op iedere vraag geven wij een antwoord. Geen geheimen en voorzichtigheid, maar openheid en transparantie. Dat is waar het kind op de lange termijn mentaal het meest bij gebaat is. Op die manier kunnen zij ‘de dood’ invullen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken.